ห้องเย็น

  • ห้องเย็น

    ห้องเย็น

    ห้องเย็นจัดทำโดยลูกค้าโดยมีความยาว ความกว้าง ความสูง และอุณหภูมิการใช้งานที่ต้องการเราจะแนะนำความหนาของแผงห้องเย็นที่สอดคล้องกันตามอุณหภูมิการใช้งานห้องเย็นที่มีอุณหภูมิสูงและปานกลางโดยทั่วไปใช้แผ่นหนา 10 ซม. ส่วนห้องเย็นที่อุณหภูมิต่ำและห้องแช่แข็งโดยทั่วไปใช้แผ่นหนา 12 ซม. หรือ 15 ซม.ความหนาของแผ่นเหล็กของผู้ผลิตโดยทั่วไปสูงกว่า 0.4 มม. และความหนาแน่นของฟองของแผงห้องเย็นคือ 38KG ~ 40KG / ลูกบาศก์เมตรต่อลูกบาศก์เมตรตามมาตรฐานแห่งชาติ