ห้องเย็น

  • Cold Room

    ห้องเย็น

    ห้องเย็นจัดให้โดยลูกค้าโดยมีความยาวความกว้างความสูงและอุณหภูมิการใช้งานที่ต้องการ เราจะแนะนำความหนาของแผงห้องเย็นที่สอดคล้องกันตามอุณหภูมิการใช้งาน ห้องเย็นที่มีอุณหภูมิสูงและปานกลางโดยทั่วไปจะใช้แผงหนา 10 ซม. และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำและการแช่แข็งโดยทั่วไปใช้แผ่นหนา 12 ซม. ความหนาของแผ่นเหล็กของผู้ผลิตโดยทั่วไปจะสูงกว่า 0.4MM และความหนาแน่นของฟองของแผงห้องเย็นคือ 38KG ~ 40KG / ลูกบาศก์เมตรต่อลูกบาศก์เมตรตามมาตรฐานแห่งชาติ